0
คะแนนของคุณ
อันดับ
91, เข้าอ่าน 6 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
蛊真人 / Reverend Insanity
ผู้แต่ง