5
คะแนนของคุณ
คะแนน
Peerless White Emperor คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
64, เข้าอ่าน 59 ครั้งต่อเดือน
หมวด