4
คะแนนของคุณ
คะแนน
Legendary Master’s Wife (Yaoi) คะแนนเฉลี่ย 4/5 จาก 3 คน
อันดับ
40, เข้าอ่าน 320 ครั้งต่อเดือน
หมวด