4.3
คะแนนของคุณ
คะแนน
Legendary Master’s Wife (Yaoi) คะแนนเฉลี่ย 4.3/5 จาก 4 คน
อันดับ
48, เข้าอ่าน 69 ครั้งต่อเดือน
หมวด