5
คะแนนของคุณ
คะแนน
ไปต่างโลก! ก็ต้องไปกับสมาร์ทโฟนสิ!!! (Isekai wa Smartphone to Tomoni) คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
88, เข้าอ่าน 13 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
Isekai wa Smartphone to Tomoni
ผู้แต่ง
ผู้วาด
หมวด