0
คะแนนของคุณ
อันดับ
98, เข้าอ่าน 68 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
Isekai wa Smartphone to Tomoni
ผู้แต่ง
ผู้วาด
หมวด