5
คะแนนของคุณ
คะแนน
Genius Sword Immortal คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 3 คน
อันดับ
3, เข้าอ่าน 2.6K ครั้งต่อเดือน
หมวด