5
คะแนนของคุณ
คะแนน
Genius Sword Immortal คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 5 คน
อันดับ
6, เข้าอ่าน 1.3K ครั้งต่อเดือน
หมวด