5
คะแนนของคุณ
คะแนน
Genius Sword Immortal คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
3, เข้าอ่าน 782 ครั้งต่อเดือน
หมวด