5
คะแนนของคุณ
คะแนน
Eternal Reverence เทพบุตรฟ้าประทาน คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
87, เข้าอ่าน 30 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
Eternal Reverence
ผู้แต่ง
หมวด