5
คะแนนของคุณ
คะแนน
Eight Desolate Sword God คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
92, เข้าอ่าน 61 ครั้งต่อเดือน
ผู้แต่ง
หมวด