3
คะแนนของคุณ
คะแนน
Advent of the Archmage คะแนนเฉลี่ย 3/5 จาก 2 คน
อันดับ
46, เข้าอ่าน 3 ครั้งต่อเดือน
หมวด