4.8
คะแนนของคุณ
คะแนน
โทษที ! พี่มากับระบบ X100 คะแนนเฉลี่ย 4.8/5 จาก 10 คน
อันดับ
6, เข้าอ่าน 17K ครั้งต่อเดือน