5
คะแนนของคุณ
คะแนน
โทษที ! พี่มากับระบบ X100 คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 5 คน
อันดับ
11, เข้าอ่าน 80 ครั้งต่อเดือน