4.8
คะแนนของคุณ
คะแนน
โทษที ! พี่มากับระบบ X100 คะแนนเฉลี่ย 4.8/5 จาก 9 คน
อันดับ
7, เข้าอ่าน 5K ครั้งต่อเดือน