4.7
คะแนนของคุณ
คะแนน
โทษที ! พี่มากับระบบ X100 คะแนนเฉลี่ย 4.7/5 จาก 20 คน
อันดับ
3, เข้าอ่าน 770 ครั้งต่อเดือน