5
คะแนนของคุณ
คะแนน
เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
74, เข้าอ่าน 34 ครั้งต่อเดือน
ผู้แต่ง
หมวด