5
คะแนนของคุณ
คะแนน
เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 5 คน
อันดับ
5, เข้าอ่าน 1K ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
召唤万岁 (Zhaohuan Wansui) Long Live Summons
ผู้แต่ง
หมวด