4
คะแนนของคุณ
คะแนน
เชือดซอมบี้พิชิตฮาเร็ม คะแนนเฉลี่ย 4/5 จาก 4 คน
อันดับ
38, เข้าอ่าน 83 ครั้งต่อเดือน
หมวด