4
คะแนนของคุณ
คะแนน
อสูรทลายสวรรค์ คะแนนเฉลี่ย 4/5 จาก 4 คน
อันดับ
43, เข้าอ่าน 29 ครั้งต่อเดือน
ผู้แต่ง
หมวด