4.5
คะแนนของคุณ
คะแนน
หัตถ์เทวะธิดาพญายม : ชายายอดรักทรราชไร้ใจ คะแนนเฉลี่ย 4.5/5 จาก 2 คน
อันดับ
45, เข้าอ่าน 97 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
医毒双绝:冥王的天才宠妃 The King of Hell’s Genius Pampered Wife
ผู้แต่ง
หมวด
Tag(s)