5
คะแนนของคุณ
คะแนน
สาวน้อย ฉันจะสอนเธอบ่มเพาะเอง คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
66, เข้าอ่าน 147 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
Girl, I’ll Teach You Cultivation
หมวด