3.5
คะแนนของคุณ
คะแนน
สงครามราชันย์จักรพรรดิ คะแนนเฉลี่ย 3.5/5 จาก 2 คน
อันดับ
11, เข้าอ่าน 261 ครั้งต่อเดือน
หมวด