3.7
คะแนนของคุณ
คะแนน
ศิลาลึกลับกับวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ คะแนนเฉลี่ย 3.7/5 จาก 3 คน
อันดับ
62, เข้าอ่าน 183 ครั้งต่อเดือน
หมวด