5
คะแนนของคุณ
คะแนน
ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
77, เข้าอ่าน 161 ครั้งต่อเดือน
ผู้แต่ง
หมวด