0
คะแนนของคุณ
อันดับ
56, เข้าอ่าน 153 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
ราชันหมื่นกระบี่
หมวด