5
คะแนนของคุณ
คะแนน
ราชันหมื่นกระบี่ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
61, เข้าอ่าน 225 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
ราชันหมื่นกระบี่
หมวด