0
คะแนนของคุณ
อันดับ
74, เข้าอ่าน 31 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
ราชันหมื่นกระบี่
หมวด