3
คะแนนของคุณ
คะแนน
ผมก็แค่เชฟที่ผ่านทางมา คะแนนเฉลี่ย 3/5 จาก 1 คน
อันดับ
ไม่มีข้อมูล, เข้าอ่าน 81 ครั้งต่อเดือน
หมวด