0
คะแนนของคุณ
อันดับ
97, เข้าอ่าน 44 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
Seirei Gensou Ki
หมวด