0
คะแนนของคุณ
อันดับ
93, เข้าอ่าน 120 ครั้งต่อเดือน
ชื่อต้นฉบับ
Seirei Gensou Ki
หมวด