5
คะแนนของคุณ
คะแนน
จักรพรรดิ์ดวงดาว คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 2 คน
อันดับ
17, เข้าอ่าน 22 ครั้งต่อเดือน
หมวด