5
คะแนนของคุณ
คะแนน
จักรพรรดิ์ดวงดาว คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 3 คน
อันดับ
20, เข้าอ่าน 558 ครั้งต่อเดือน
หมวด