5
คะแนนของคุณ
คะแนน
จอมเวทเจ้าสำราญ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 2 คน
อันดับ
17, เข้าอ่าน 26 ครั้งต่อเดือน
หมวด