5
คะแนนของคุณ
คะแนน
ข้านี่แหละ ราชันย์ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 1 คน
อันดับ
76, เข้าอ่าน 398 ครั้งต่อเดือน
หมวด