5
คะแนนของคุณ
คะแนน
ข้านี่แหละ ราชันย์ คะแนนเฉลี่ย 5/5 จาก 2 คน
อันดับ
78, เข้าอ่าน 40 ครั้งต่อเดือน
หมวด